SVĚTELNÉ ROKY 2009                           Redakce čtenářům (a redaktor redakci) (Standa Čermák)
Výplata (Standa Čermák)
Hvězdný prach (ČSFD + redakce)
Ledová planeta (Standa Čermák)
Terminátor: Příběh Sarah Connorové (Standa Čermák)
SVĚTELNÉ ROKY 2009
- elektronická verze (tzv. e-verze) – SVĚTELNÉ ROKY 2009 – Filmově-reportážní magazín pro problematiku SF. Vydává Scifia of C.A.P. & company KSPVTU v nakladatelství Bellatrix. Šéfredaktor: Stanislav Čermák. Příspěvky posílejte na adresu redakce nebo jim je předávejte osobně. Ani ty vyžádané rukopisy se nevracejí. Veškerá autorská práva vyhrazena, cenzura vyloučena. Výhradně pro soukromou potřebu odběratelů, jejichž výběr je výhradní záležitostí redakce. Cena: platí se odběrem jednoho výtisku každého čísla. Toto číslo bylo dáno do tisku 20.10.2009, vyšlo 7.11.2009. Náklad 11 výtisků. Dotisk není možný. Jakákoliv forma reprodukce a republikace podléhá souhlasu redakce.
© 2009