SVĚTELNÉ ROKY 2008Redakce čtenářům (a redaktor redakci) (Standa Čermák)
Digitalizace opět o kousek dál (Karel Kocourek)
Readercon 2007 – program(detaily viz r-verze) (Standa Čermák)
Černočerná tma (Starknest)
30 dní dlouhá noc (Standa Čermák)
O všech těchto filmech psát nebudu (Starknest)


SVĚTELNÉ ROKY 2008
- papírová verze (tzv. p-verze) – Filmově-reportážní magazín pro problematiku SF. Vydává Scifia of C.A.P. & company KSPVTU v nakladatelství Bellatrix. Šéfredaktor: Stanislav Čermák. Příspěvky posílejte na adresu redakce nebo je předávejte osobně. Ani ty vyžádané rukopisy se nevracejí. Veškerá autorská práva vyhrazena, cenzura vyloučena. Výhradně pro soukromou potřebu odběratelů, jejichž výběr je výhradní záležitostí redakce. Cena: platí se odběrem jednoho výtisku každého čísla. Toto číslo bylo dáno do tisku 27.10.2007, vyšlo16.11.2008. Náklad 8 výtisků. Dotisk není možný. Jakákoliv forma reprodukce a republikace podléhá souhlasu redakce.
© 2008