SVĚTELNÉ ROKY 2007Redakce čtenářům (a redaktor redakci) (Standa Čermák)
Aeon Flux (Standa Čermák)
Záhada vyvoleného (Standa Čermák)
Neo versus RoboCop (Standa Čermák)
Terminátor versus RoboCop (Standa Čermák)
Maškaráda V Dlouhé (Karel Kocourek)
Noc v muzeu (Standa Čermák)


SVĚTELNÉ ROKY 2007
Filmově-reportážní magazín pro problematiku SF. Vydává Scifia of C.A.P. & company KSPVTU v nakladatelství Bellatrix. Šéfredaktor: Stanislav Čermák. Příspěvky posílejte na adresu redakce nebo jim je předávejte osobně. Ani ty vyžádané rukopisy se nevracejí. Veškerá autorská práva vyhrazena, cenzura vyloučena. Výhradně pro soukromou potřebu odběratelů, jejichž výběr je výhradní záležitostí redakce. Cena: platí se odběrem jednoho výtisku každého čísla. Toto číslo bylo dáno do palírny 30.10.2007, vyšlo 3.11.2007. Dopal pouze po domluvě s redakcí. Jakákoliv forma reprodukce a republikace podléhá souhlasu redakce.
© 2007