Redakce čtenářům (a redaktor redakci) (Standa Čermák)
Chvění 4: Začátek legendy (Standa Čermák)
500. RRSR - reportáž (Starknest)
Světelné Roky – SR 500 - rozhovor (Dalibor Čáp a Zdeněk Rampas)
Lovci dinosaurů (Standa Čermák)
Parcon – Taurcon 2006 - reportáž (Lucka Čápová)

SVĚTELNÉ ROKY 2006
Filmově-reportážní magazín pro problematiku SF. Vydává Scifia of C.A.P. & company KSPVTU v nakladatelství Bellatrix. Šéfredaktor: Stanislav Čermák. Příspěvky posílejte na adresu redakce nebo jim je předávejte osobně. Ani ty vyžádané rukopisy se nevracejí. Veškerá autorská práva vyhrazena, cenzura vyloučena. Výhradně pro soukromou potřebu odběratelů, jejichž výběr je výhradní záležitostí redakce. Cena: platí se odběrem jednoho výtisku každého čísla. Toto číslo bylo dáno do tisku 20.10.2006, vyšlo 5.11.2006. Náklad 11 výtisků. Dotisk není možný. Jakákoliv forma reprodukce a republikace podléhá souhlasu redakce.
© 2006