Expedice Unicorn

Lucka Čápová


      Již dlouho se vedly spory o existenci jednorožce. Mnohé vědecké kapacity se dohadovaly, zda je jednorožec bájné zvíře nebo je to reálně existující představitel živočišné říše. Aby se těmto diskusím udělal konec, vypravila Skhá-darská universita v Erthysu v létě roku 1996 expedici složenou z ertologických expertů všech vědních oborů.
      Expedice vyrazila do východního předhůří Toránských hor a do přilehlé oblasti bažin Tora, tedy do míst, kam výskyt jednorožce lokalizují různé pověsti. Dlouho pátraly vědecké skupiny v terénu marně. Již se zdálo, že se expedice bude muset vrátit s nepořízenou, když se konečně, několik dní před plánovaným koncem pobytu, usmálo na členy expedice štěstí.
      Za velice špatného počasí, v předvečerním šeru, se pár jednorožců před členy expedice objevil. Tedy proběhl kolem nich ve značné vzdálenosti. Záznamová technika v tomto krátkém okamžiku zůstala nepoužita a tak nakonec nezbylo jednotlivým členům expedice, než s většími či menšími výtvarnými schopnostmi nakreslit, co viděli . Další setkání s jednorožcem se již nepodařilo a tak jsou kresby členů expedice a jejich vyprávění zatím jedinou stopou a jediným materiálem, který existenci jednorožce dokládá.
      O výsledcích této expedice byli informováni účastníci Erconu 96. Na Erconu 98 byly znovu výtvarné projevy jednotlivých expertů prozkoumány a vyhodnoceny a byly z nich vybrány ty, které jednorožce zachycovaly nejvěrněji. Jejich tvůrci pak byli odměněni.
      Snad se podaří někdy v budoucnu shromáždit finanční prostředky na novou, lépe vybavenou a delší dobu trvající expedici, která bude mít více štěstí.